1990-2010 > Horizon Sculptures 2003-2010

Illinois, Evergreen Lake
Illinois, Evergreen Lake
wood, red osier dogwood stems, hardware
12h x 40w x 3d